Консултации и логистика

Ние ще Ви предоставим експертен правен съвет при решаване на въпроси свързани с:

а) консултации при сключване на търговски договори

б)  консултации на сделки с недвижими имоти

в)  съдействие на чуждестранни граждани по придобиване на български документи за самоличност

г) представителство на фирми и физически лица пред всички държавни, административни и общински органи в РБългария.

д) логистика

e) корпоративна сигурност