Регистриране на офшорни компании

Могат да бъдат посочени многобройни и разнообразни примери за ползите и предимствата при регистрирането и използването на офшорните компании. Тук ще Ви предложим само няколко, които разкриват преимущества на тези структури най-вече от гледна точка на анонимността на собствениците и планирането на данъците.

Прилагайки същите принципи към собствените си нужди, вие можете да прецените необходимостта и предимствата от използването на офшорните компании за вашия конкретен бизнес.

a) преразпределение на печалбата

б) електронна търговия

в) права върху интелектуална и индустриална собственост

г) финансиране и инвестиции