Регистриране на фирми по ТЗ

Търговският закон (ТЗ) отделя специално място на фирмата, която той в своя чл.7 определя като „наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва“. Нещо повече. Тя дори се счита за част от имуществото на търговското дружество. още…

  Регистриране на представителства в БТПП

БТПП поддържа повече от 40 години Единен търговски регистър на български фирми и други правни субекти, който е доброволен.

Поддържането на търговския регистър от БТПП не е самоцел. Неговата основна, приоритетна функция е насочена към обслужване на обществото и бизнеса и издаване и заверка на последващи документи, подпомагащи предприемачите за осъществяване на външнотърговската им дейност. още…

   Регистриране на търговско наименование

Регистрацията и пререгистрацията на едно търговско дружество и неговото търговско наименование трябва да е съпътствано с регистрацията на една търговска марка (словна или комбинирана), която да отразява фирменото наименование и логото на въпросния търговски субект. още…

   Консултации и логистика

Ние ще Ви предоставим експертен правен съвет при решаване на въпроси: още…