КАНТОРАТА

Юридическата кантора работи от 1995 година.  Тя осигурява услуги в областта на корпоративното право, недвижимите имоти, гражданското право и  процесуалното представителство. Извършва бизнес прогнозиране и консултира проекти на клиенти, вкл.инвестиционни. Работи по проекти на ЕО. Извършва проучване на контрагенти. Работи с широк кръг от клиенти на вътрешния пазар и за редица чуждестранни инвеститори.

Кантората се представлява от мениджър и главен адвокат и си сътрудничи с други водещи адвокатски кантори и фирми, с допълваща практика.

  ЕКИП

ГЛАВЕН АДВОКАТ
сфери на практика: корпоративно право, търговско право /вкл.ликвидация/, сливания и придобиване, договори, недвижими имоти, сделки с недвижими имоти, концесии
Mobile: +359 889 111 000
EMail:misheva@barrister-bg.com
ИГЛИКА МИШЕВА /MISHEVA IGLIKA/
ЕЗИЦИ: испански, руски, английски

АДВОКАТ-СТАЖАНТ
обезпечава всички технически дейности с официалните държавни институции, с фирмите и физическите лица
Mobile: +359 893 496 261
КРЪСТИНА СИНАПОВА /SINAPOVA KRASTINA/
Езици: немски, английски

КОНСУЛТАНТ
Осъществява връзки с клиентите, с държавни и международни институции.
Mobile: +359 882 077 077
EMail: bbrusev@barrister-bg.com
БОЖИДАР БРУСЕВ /BRUSSEV BOJIDAR/
ЕЗИЦИ: френски, италиански, руски

ОФИСИ

Фирмата разполага със собствени модерни офиси в центъра на гр.София и гр.Кърджали, оборудвани с всички необходими комуникантивни и компютърни системи.